Axon Enterprise Inc (AXON)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 608 009 461 297 322 471 264 672 223 574
Zapasy w tys. USD 269 855 202 471 108 688 89 958 38 845
Rotacja zapasów 2,25 2,28 2,97 2,94 5,76

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $608 009K ÷ $269 855K
= 2,25