Axon Enterprise Inc (AXON)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 608 009 461 297 322 471 264 672 223 574
Zobowiązania handlowe w tys. USD 88 326 59 918 32 220 24 142 25 874
Rotacja zobowiązań 6,88 7,70 10,01 10,96 8,64

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $608 009K ÷ $88 326K
= 6,88