Axon Enterprise Inc (AXON)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 461 297 322 471 264 672 223 574 161 485
Zobowiązania handlowe w tys. USD 59 918 32 220 24 142 25 874 15 164
Rotacja zobowiązań 7,70 10,01 10,96 8,64 10,65

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $461 297K ÷ $59 918K
= 7,70