Axon Enterprise Inc (AXON)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 189 940 863 381 681 003 530 860 420 068
Aktywa razem w tys. USD 2 851 890 1 688 210 1 381 020 845 639 719 540
Rotacja aktywów razem 0,42 0,51 0,49 0,63 0,58

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 189 940K ÷ $2 851 890K
= 0,42