Axon Enterprise Inc (AXON)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 563 390 1 189 940 863 381 681 003 530 860
Aktywa razem w tys. USD 3 436 840 2 851 890 1 688 210 1 381 020 845 639
Rotacja aktywów razem 0,45 0,42 0,51 0,49 0,63

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 563 390K ÷ $3 436 840K
= 0,45