Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 974 693 443 022 561 965 350 784 349 462
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 269 924 236 961 100 828 82 584 44 351
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 602 646 418 521 256 331 195 566 166 011
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,07 1,62 2,59 2,22 2,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($974 693K + $269 924K) ÷ $602 646K
= 2,07