Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 320 540 974 693 443 022 561 965 350 784
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 388 565 269 924 236 961 100 828 82 584
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 799 969 602 646 418 521 256 331 195 566
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,14 2,07 1,62 2,59 2,22

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 320 540K + $388 565K) ÷ $799 969K
= 2,14