Axon Enterprise Inc (AXON)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 563 390 1 189 940 863 381 681 003 530 860
Property, plant and equipment w tys. USD 200 533 169 843 138 457 105 494 43 770
Rotacja aktywów trwałych 7,80 7,01 6,24 6,46 12,13

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 563 390K ÷ $200 533K
= 7,80