Axon Enterprise Inc (AXON)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 189 940 863 381 681 003 530 860 420 068
Property, plant and equipment w tys. USD 169 843 138 457 105 494 43 770 37 893
Rotacja aktywów trwałych 7,01 6,24 6,46 12,13 11,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 189 940K ÷ $169 843K
= 7,01