Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 677 113 673 967 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 3 436 840 2 851 890 1 688 210 1 381 020 845 639
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,20 0,24 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $677 113K ÷ $3 436 840K
= 0,20