Axon Enterprise Inc (AXON)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 154 789 93 253 -168 123 -14 150 -6 394
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 677 113 673 967 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 612 030 1 268 490 1 047 850 976 255 543 495
Zwrot z kapitału całkowitego 6,76% 4,80% -16,04% -1,45% -1,18%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $154 789K ÷ ($677 113K + $1 612 030K)
= 6,76%