Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 805 280 1 205 700 1 169 790 1 146 120 1 109 490 1 123 820 1 080 930 986 229
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 602 646 431 523 432 971 470 679 418 521 379 890 272 871 239 775
Wskaźnik płynności bieżącej 3,00 2,79 2,70 2,44 2,65 2,96 3,96 4,11

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 805 280K ÷ $602 646K
= 3,00