ATN International Inc (ATNI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 56 316 54 960 77 014 71 361 76 048 79 901 101 702 94 885
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 61 224 59 139 64 486 65 716 59 267 63 597 65 027 52 313
Należności w tys. USD 90 566 92 619 77 495 76 866 74 445 77 846 73 626 44 738
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 205 384 233 180 212 856 203 784 184 726 220 944 203 010 136 572
Wskaźnik płynności szybkiej 1,01 0,89 1,03 1,05 1,14 1,00 1,18 1,41

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($56 316K + $61 224K + $90 566K) ÷ $205 384K
= 1,01


Analiza porównawcza

2023/Q1