ATN International Inc (ATNI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -10 501 -24 070 -14 122 -10 806 19 815
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 725 745 602 707 455 444 438 722 451 207
Marża zysku netto -1,45% -3,99% -3,10% -2,46% 4,39%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-10 501K ÷ $725 745K
= -1,45%


Analiza porównawcza

2022