ATN International Inc (ATNI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 17 129 18 541 32 393 19 741 38 505
Aktywa razem w tys. USD 1 707 870 1 608 600 1 083 710 1 130 730 1 107 300
Operacyjny ROA 1,00% 1,15% 2,99% 1,75% 3,48%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $17 129K ÷ $1 707 870K
= 1,00%


Analiza porównawcza

2022