ATN International Inc (ATNI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 725 745 602 707 455 444 438 722 451 207
Należności w tys. USD 92 619 77 846 45 379 35 904 38 305
Rotacja należności 7,84 7,74 10,04 12,22 11,78

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $725 745K ÷ $92 619K
= 7,84


Analiza porównawcza

2022