ATN International Inc (ATNI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 415 727 327 111 69 073 82 676 86 294
Aktywa razem w tys. USD 1 707 870 1 608 600 1 083 710 1 130 730 1 107 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,24 0,20 0,06 0,07 0,08

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $415 727K ÷ $1 707 870K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022