ATN International Inc (ATNI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 54 960 79 901 103 925 161 703 192 229
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 59 139 63 597 49 450 24 792 37 855
Należności w tys. USD 92 619 77 846 45 379 35 904 38 305
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 233 180 220 944 147 928 119 669 140 650
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 1,00 1,34 1,86 1,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($54 960K + $59 139K + $92 619K) ÷ $233 180K
= 0,89


Analiza porównawcza

2022