ATN International Inc (ATNI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 397 087 317 330 343 681 325 779 336 729
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 725 745 602 707 455 444 438 722 451 207
Marża zysku ze sprzedaży brutto 54,71% 52,65% 75,46% 74,26% 74,63%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $397 087K ÷ $725 745K
= 54,71%


Analiza porównawcza

2022