ATN International Inc (ATNI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 725 745 602 707 455 444 438 722 451 207
Property, plant and equipment w tys. USD 1 055 950 943 209 536 462 605 581 626 852
Rotacja aktywów trwałych 0,69 0,64 0,85 0,72 0,72

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $725 745K ÷ $1 055 950K
= 0,69


Analiza porównawcza

2022