ATN International Inc (ATNI)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -10 501 -24 070 -14 122 -10 806 19 815
Aktywa razem w tys. USD 1 707 870 1 608 600 1 083 710 1 130 730 1 107 300
ROA -0,61% -1,50% -1,30% -0,96% 1,79%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-10 501K ÷ $1 707 870K
= -0,61%


Analiza porównawcza

2022