ATN International Inc (ATNI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 229 688 232 617 240 065 228 723 275 765
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 233 180 220 944 147 928 119 669 140 650
Wskaźnik płynności bieżącej 0,99 1,05 1,62 1,91 1,96

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $229 688K ÷ $233 180K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022