ATN International Inc (ATNI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 231 552 229 688 232 524 224 280 220 841 232 617 249 705 199 845
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 205 384 233 180 212 856 203 784 184 726 220 944 203 010 136 572
Wskaźnik płynności bieżącej 1,13 0,99 1,09 1,10 1,20 1,05 1,23 1,46

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $231 552K ÷ $205 384K
= 1,13


Analiza porównawcza

2023/Q1