ATN International Inc (ATNI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 725 745 602 707 455 444 438 722 451 207
Aktywa razem w tys. USD 1 707 870 1 608 600 1 083 710 1 130 730 1 107 300
Rotacja aktywów razem 0,42 0,37 0,42 0,39 0,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $725 745K ÷ $1 707 870K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022