ATN International Inc (ATNI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 328 658 285 377 111 763 112 943 114 478
Zapasy w tys. USD 17 902 10 177 5 504 5 253 6 305
Rotacja zapasów 18,36 28,04 20,31 21,50 18,16

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $328 658K ÷ $17 902K
= 18,36


Analiza porównawcza

2022