ATN International Inc (ATNI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 333 242 328 658 325 090 313 552 280 885 285 377 196 919 153 166
Zapasy w tys. USD 18 485 17 902 12 434 9 238 9 984 10 177 8 254 6 837
Rotacja zapasów 18,03 18,36 26,15 33,94 28,13 28,04 23,86 22,40

2023/Q1 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $333 242K ÷ $18 485K
= 18,03


Analiza porównawcza

2023/Q1