Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 023 730 2 980 070 2 901 900 3 423 910 6 816 630 3 386 480 3 281 700 3 027 670
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 314 217 299 545 388 697 338 437 475 470 166 222 139 279 111 595
Należności w tys. USD 923 096 651 512 585 786 648 606 1 033 020 395 590 364 214 380 466
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 293 530 1 254 910 1 278 030 1 369 000 2 219 660 893 387 859 935 786 532
Wskaźnik płynności szybkiej 3,29 3,13 3,03 3,22 3,75 4,42 4,40 4,48

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 023 730K + $314 217K + $923 096K) ÷ $1 293 530K
= 3,29


Analiza porównawcza

2022/Q4