Arista Networks Inc (ANET)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 860 170 4 381 310 2 948 040 2 317 510 2 410 710
Property, plant and equipment w tys. USD 101 580 95 009 78 634 32 231 39 273
Rotacja aktywów trwałych 57,69 46,11 37,49 71,90 61,38

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 860 170K ÷ $101 580K
= 57,69


Analiza porównawcza

2023