Arista Networks Inc (ANET)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 381 310 5 896 070 2 317 510 2 410 710 2 151 370
Property, plant and equipment w tys. USD 95 009 157 268 32 231 39 273 75 355
Rotacja aktywów trwałych 46,11 37,49 71,90 61,38 28,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 381 310K ÷ $95 009K
= 46,11


Analiza porównawcza

2022