Arista Networks Inc (ANET)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 705 610 2 134 520 835 626 866 368 777 992
Zapasy w tys. USD 1 289 710 1 300 230 479 668 243 825 264 557
Rotacja zapasów 1,32 1,64 1,74 3,55 2,94

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 705 610K ÷ $1 289 710K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022