Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 023 730 3 408 320 2 872 870 2 724 370 1 956 150
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 314 217 237 735 94 922 111 456 162 321
Należności w tys. USD 923 096 516 509 389 540 391 987 331 777
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 293 530 1 109 830 768 243 597 074 606 504
Wskaźnik płynności szybkiej 3,29 3,75 4,37 5,41 4,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 023 730K + $314 217K + $923 096K) ÷ $1 293 530K
= 3,29


Analiza porównawcza

2022