Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 816 630 2 872 870 2 724 370 1 956 150 1 535 560
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 475 470 94 922 111 456 162 321 177 330
Należności w tys. USD 1 033 020 389 540 391 987 331 777 247 346
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 219 660 768 243 597 074 606 504 529 905
Wskaźnik płynności szybkiej 3,75 4,37 5,41 4,04 3,70

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 816 630K + $475 470K + $1 033 020K) ÷ $2 219 660K
= 3,75


Analiza porównawcza

2021