Arista Networks Inc (ANET)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 849 480 699 684 805 774 678 347 470 272
Aktywa razem w tys. USD 11 468 900 4 738 920 4 185 290 3 081 980 2 460 860
Operacyjny ROA 16,13% 14,76% 19,25% 22,01% 19,11%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 849 480K ÷ $11 468 900K
= 16,13%


Analiza porównawcza

2021