Arista Networks Inc (ANET)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 134 520 835 626 866 368 777 992 584 417
Zobowiązania handlowe w tys. USD 405 272 134 235 92 105 93 757 52 200
Rotacja zobowiązań 5,27 6,23 9,41 8,30 11,20

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 134 520K ÷ $405 272K
= 5,27


Analiza porównawcza

2021