Arista Networks Inc (ANET)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 681 710 634 557 859 444 327 926 422 400
Kapitał własny w tys. USD 7 957 200 3 320 290 2 894 690 2 143 390 1 661 910
ROE 21,13% 19,11% 29,69% 15,30% 25,42%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 681 710K ÷ $7 957 200K
= 21,13%


Analiza porównawcza

2021