Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 007 970 3 023 730 3 408 320 2 872 870 2 724 370
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 412 518 314 217 237 735 94 922 111 456
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 909 610 1 293 530 1 109 830 768 243 597 074
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,84 2,58 3,29 3,86 4,75

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 007 970K + $412 518K) ÷ $1 909 610K
= 2,84


Analiza porównawcza

2023