Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 816 630 2 872 870 2 724 370 1 956 150 1 535 560
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 475 470 94 922 111 456 162 321 177 330
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 219 660 768 243 597 074 606 504 529 905
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,29 3,86 4,75 3,49 3,23

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 816 630K + $475 470K) ÷ $2 219 660K
= 3,29


Analiza porównawcza

2021