Arista Networks Inc (ANET)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 860 170 4 381 310 2 948 040 2 317 510 2 410 710
Aktywa razem w tys. USD 9 946 810 6 775 410 5 734 430 4 738 920 4 185 290
Rotacja aktywów razem 0,59 0,65 0,51 0,49 0,58

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 860 170K ÷ $9 946 810K
= 0,59


Analiza porównawcza

2023