Arista Networks Inc (ANET)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 896 070 2 317 510 2 410 710 2 151 370 1 646 190
Aktywa razem w tys. USD 11 468 900 4 738 920 4 185 290 3 081 980 2 460 860
Rotacja aktywów razem 0,51 0,49 0,58 0,70 0,67

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 896 070K ÷ $11 468 900K
= 0,51


Analiza porównawcza

2021