Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 1,15 1,32 1,64 1,74 3,55
Rotacja należności 5,72 4,75 5,71 5,95 6,15
Rotacja zobowiązań 5,13 7,33 5,27 6,23 9,41
Rotacja kapitału pracującego 0,90 1,03 0,80 0,76 0,84

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 318,40 276,00 222,34 209,52 102,72
Cykl należności dni 63,82 76,90 63,95 61,35 59,35
Cykl zobowiązań dni 71,21 49,77 69,30 58,63 38,80

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 57,69 46,11 37,49 71,90 61,38
Rotacja aktywów razem 0,59 0,65 0,51 0,49 0,58