Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 35 431 37 673
Aktywa razem w tys. USD 11 468 900 4 738 920 4 185 290 3 081 980 2 460 860
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $11 468 900K
= 0,00


Analiza porównawcza

2021