Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 8 390 240 5 550 750 4 812 680 3 837 000 3 471 640
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 909 610 1 293 530 1 109 830 768 243 597 074
Wskaźnik płynności bieżącej 4,39 4,29 4,34 4,99 5,81

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $8 390 240K ÷ $1 909 610K
= 4,39


Analiza porównawcza

2023