Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 550 750 9 625 350 3 837 000 3 471 640 2 714 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 293 530 2 219 660 768 243 597 074 606 504
Wskaźnik płynności bieżącej 4,29 4,34 4,99 5,81 4,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 550 750K ÷ $1 293 530K
= 4,29


Analiza porównawcza

2022