Arista Networks Inc (ANET)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 35 431 37 673
Kapitał własny w tys. USD 7 957 200 3 320 290 2 894 690 2 143 390 1 661 910
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $0K ÷ ($0K + $7 957 200K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2021