American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 170 209 82 133 98 214 228 775 434 770 740 668 823 994 791 679
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 563 146 362 171 326 139 195 122 013 66 593 118 721 88 347
Należności w tys. USD 242 386 250 879 220 803 230 469 286 683 228 461 155 361 149 056
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 768 948 685 430 718 061 737 479 842 871 869 572 769 218 744 483
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,70 0,68 0,81 1,00 1,19 1,43 1,38

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($170 209K + $102 563K + $242 386K) ÷ $768 948K
= 0,67


Analiza porównawcza

2023/Q4