American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 170 209 434 770 850 477 416 930 425 465
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 563 122 013 120 619 65 658 102 907
Należności w tys. USD 242 386 286 683 146 102 119 064 93 477
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 768 948 842 871 858 482 751 756 542 645
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 1,00 1,30 0,80 1,15

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($170 209K + $102 563K + $242 386K) ÷ $768 948K
= 0,67


Analiza porównawcza

2023