American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 100 240 1 396 920 1 522 640 1 047 930 1 046 250
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 768 948 842 871 858 482 751 756 542 645
Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,66 1,77 1,39 1,93

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 100 240K ÷ $768 948K
= 1,43


Analiza porównawcza

2023