American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Cykl zapasów dni 65,82 66,91 56,68 58,47 60,79
Cykl należności dni 17,73 20,88 14,19 10,09 8,45
Cykl zobowiązań dni 26,36 28,02 35,78 37,44 34,47
Cykl konwersji gotówki dni 57,19 59,77 35,09 31,12 34,77

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 65,82 + 17,73 – 26,36
= 57,19


Analiza porównawcza

2023