American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
EBIT w tys. USD 269 256 603 009 8 481 313 839 338 697
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 911 341 002 325 290 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 599 160 1 423 670 1 086 660 1 247 850 1 287 560
Zwrot z kapitału całkowitego 16,74% 34,17% 0,60% 25,15% 26,31%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $269 256K ÷ ($8 911K + $1 599 160K)
= 16,74%


Analiza porównawcza

2023