American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 4 989 830 5 010 780 3 759 110 4 308 210 4 035 720 3 795 550
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 244 580 3 019 000 2 610 970 2 785 910 2 548 080 2 425 040
Zysk ze sprzedaży brutto 1 745 250 1 991 790 1 148 150 1 522 300 1 487 640 1 370 500
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 269 100 1 222 000 977 264 1 029 410 980 610 879 685
Zysk operacyjny 269 256 603 009 8 481 313 839 338 697 323 399
Koszty odsetek netto 14 297 34 632 24 610 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 178 494 558 922 -292 273 245 278 345 100 287 173
Podatek dochodowy 53 358 139 293 -82 999 54 021 83 198 83 010
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 125 136 419 629 -209 274 191 257 261 902 204 163