American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 244 580 3 019 000 2 610 970 2 785 910 2 548 080
Zobowiązania handlowe w tys. USD 234 340 231 782 255 912 285 746 240 671
Rotacja zobowiązań 13,85 13,03 10,20 9,75 10,59

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 244 580K ÷ $234 340K
= 13,85


Analiza porównawcza

2023