American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 989 830 5 010 780 3 759 110 4 308 210 4 035 720
Working capital w tys. USD 331 292 554 049 664 158 296 174 503 605
Rotacja kapitału pracującego 15,06 9,04 5,66 14,55 8,01

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 989 830K ÷ $331 292K
= 15,06


Analiza porównawcza

2023