American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 989 830 5 010 780 3 759 110 4 308 210 4 035 720
Należności w tys. USD 242 386 286 683 146 102 119 064 93 477
Rotacja należności 20,59 17,48 25,73 36,18 43,17

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 989 830K ÷ $242 386K
= 20,59


Analiza porównawcza

2023