American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 989 830 5 010 780 3 759 110 4 308 210 4 035 720
Property, plant and equipment w tys. USD 781 514 728 272 623 808 735 120 742 149
Rotacja aktywów trwałych 6,38 6,88 6,03 5,86 5,44

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 989 830K ÷ $781 514K
= 6,38


Analiza porównawcza

2023