American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja zapasów 5,55 5,45 6,44 6,24 6,00
Rotacja należności 20,59 17,48 25,73 36,18 43,17
Rotacja zobowiązań 13,85 13,03 10,20 9,75 10,59
Rotacja kapitału pracującego 15,06 9,04 5,66 14,55 8,01

Średnia liczba dni

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Cykl zapasów dni 65,82 66,91 56,68 58,47 60,79
Cykl należności dni 17,73 20,88 14,19 10,09 8,45
Cykl zobowiązań dni 26,36 28,02 35,78 37,44 34,47

Długoterminowe

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,38 6,88 6,03 5,86 5,44
Rotacja aktywów razem 1,46 1,32 1,09 1,29 2,12