American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 261 770 4 989 830 5 010 780 3 759 110 4 308 210
Aktywa razem w tys. USD 3 557 910 3 420 960 3 786 640 3 434 810 3 328 680
Rotacja aktywów razem 1,48 1,46 1,32 1,09 1,29

2024 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 261 770K ÷ $3 557 910K
= 1,48


Analiza porównawcza

2024