American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 989 830 5 010 780 3 759 110 4 308 210 4 035 720
Aktywa razem w tys. USD 3 420 960 3 786 640 3 434 810 3 328 680 1 903 380
Rotacja aktywów razem 1,46 1,32 1,09 1,29 2,12

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 989 830K ÷ $3 420 960K
= 1,46


Analiza porównawcza

2023