American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 244 580 3 019 000 2 610 970 2 785 910 2 548 080
Zapasy w tys. USD 585 083 553 458 405 445 446 278 424 404
Rotacja zapasów 5,55 5,45 6,44 6,24 6,00

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 244 580K ÷ $585 083K
= 5,55


Analiza porównawcza

2023