WEC Energy Group Inc (WEC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 766 200 13 523 700 11 728 100 11 211 000 9 994 000
Aktywa razem w tys. USD 41 872 100 38 988 500 37 028 100 34 951 800 33 475 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,35 0,35 0,32 0,32 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 766 200K ÷ $41 872 100K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022