WEC Energy Group Inc (WEC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 597 400 8 316 000 7 241 700 7 523 100 7 679 500
Aktywa razem w tys. USD 41 872 100 38 988 500 37 028 100 34 951 800 33 475 800
Rotacja aktywów razem 0,23 0,21 0,20 0,22 0,23

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $9 597 400K ÷ $41 872 100K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022